Anvendelse af symboler


Jotun gør brug af standardiserede symboler, der anvendes på alle emballager. Disse symboler forklarer hver især om produkternes specielle betingelser, forbrug og tørretid.

Rengøring
Viser, at maleværktøjet kan rengøres med vand.
Omrøres før brug
Viser, at malingen skal omrøres før brug.
Berøringstør
Viser i timer, når malingen er berøringstør, hvis der er 23°C og 50% R.H. i rummet.
Tåler ikke frost
Viser, at malingen skal transporteres og opbevares frostfrit.
Sprøjtet
Produktet kan påføres med sprøjte. En grøn cirkel indikerer det bedste valg.
Malerulle
Produktet anbefales påført med en rulle. En grøn cirkel indikerer det bedste valg.
Overmalbar
Viser den tørretid vi anbefaler, før det næste lag maling kan påføres.
Rengøring
Viser, at maleværktøjet skal rengøres med Jotun Penselrens eller terpentin.
Underlag & lufttemperatur
Viser min. temperatur for luft og underlag, når der skal males.
Pensel
Produktet anbefales påført med en pensel. En grøn cirkel indikerer det bedste valg.


Et Perfekt Resultat


For at produkterne skal fungere optimalt, er det nødvendigt, at de bliver påført i den rigtige mængde, og at tørretiden mellem hvert lag hverken er for kort eller for lang. Generelt kan man sige, at der må være 24 timer mellem hvert lag - og dette gælder især de terpentinfortyndbare produkter. Vandfortyndbare malinger tørrer betydeligt hurtigere og kan derfor påføres med kortere intervaller, men tørretiden er afhængig af temperatur og luftfugtighed. Læs emballagen omhyggeligt.
1
Forarbejde

Før overfladebehandlingen påbegyndes, skal underlaget være rent, fast og tørt. Rent betyder, at underlaget skal være fri for snavs, fedt, alger og andre urenheder. Fast betyder, at underlaget ikke består af løse træfibre, sandkorn, voks og lignende. Tørt betyder, at det ikke må indeholde mere fugt end, hvad den aktuelle overfladebehandling kan acceptere.
2
forbehandling

Ved den rigtige forbehandling skal man vaske, skrabe, børste og slibe.
3
Grunding

Påfør den egnede grunder for det underlag, der skal behandles.
4
Første malinglag

Påfør det første lag af den maling, der er valgt.
5
Næste malinglag

Påfør det/de næste lag af den maling, der er valgt.


Systembehandling

Inde

Ude

Maleguide – forbehandling

Forarbejde

Forarbejde Underlaget bør vurderes med tanke på tilstand og hvilke tiltag, der skal iværksættes for at gøre underlaget bæredygtigt. Samtidig må man også tage hensyn til de påvirkninger, behandling og overflade udsættes for. Det er vigtigt at rengøre overfladen, fjerne løstsiddende maling og grunde ubehandlede underlag.
Maleguide – forbehandling

Forarbejde

Forarbejde Underlaget bør vurderes med tanke på tilstand og hvilke tiltag, der skal iværksættes for at gøre underlaget bæredygtigt. Samtidig må man også tage hensyn til de påvirkninger, behandling og overflade udsættes for. Det er vigtigt at rengøre overfladen, fjerne skimmel- og algevækst, fjerne løstsiddende maling og grunde ubehandlede underlag.
Maleguide – forbehandling

Forbehandling

Nyt træværk skal behandles med knastlak, hvis underlaget skal males. Man skal også vurdere, om stærkt sugende underlag skal forbehandles.
Maleguide – forbehandling

Forbehandling

Udsatte konstruktioner skal grundes. Murværk, som ikke skal males, og som er specielt udsat for fugt, kan imprægneres. En evt. imprægnering skal vurderes i forhold til en grunding.
Maleguide – forbehandling

Grunding

Underlagets beskaffenhed og materiale skal vurderes, før man vælger den rigtige grunder. Jotuns grundingssortiment består af produkter, der opfylder de krav, der typisk stilles til behandling af underlag.
Maleguide – forbehandling

Grunding

Alle nye og ubehandlede underlag (rene, tørre og faste) skal grundes med en egnet grunder. Denne vælges ud fra underlaget og den valgte slutbehandling. Husk, at ingen grunder må danne film på overfladen, men skal stryges godt ud. Grundingen må ikke stå blank.
Maleguide – forbehandling

Første malinglag

Påfør et lag af den valgte maling.
Maleguide – forbehandling

Første malinglag

Påfør et lag af den valgte maling, der har til formål, at malingfilmen får den rigtige tykkelse og underlaget den rigtige beskyttelse. I nogle tilfælde kan dette lag bestå af en understrygning for at udjævne overfladeforskelle - fx på mur.
Maleguide – forbehandling

Sidste malinglag

Påfør et lag af den valgte maling.
Maleguide – forbehandling

Sidste malinglag

Påfør et lag af den valgte maling. Dette lag har til formål at give overfladen det rigtige æstetiske udtryk og den rigtige grad af beskyttelse.